Az Internetes eutel.hu Webáruház ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, azokat semmiféle formában nem adja tovább 3. fél részére.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelmi Nyilvántartási Szám: 02783-0001

A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően 12 órán belül a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást e-mailben jelezheti.

 

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a csomagolást felbontotta!

 

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az eutel.hu webáruház az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Az eutel.hu webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!